Главная > Мәдениеттану

Философия. Кішібеков Д., Сыдықов Ұ. Алматы 2000. 408

МАЗМҰНЫ

Алғы сөз

/бөлім. ӘЛЕМДІК ФИЛОСОФИЯ: ҚАЛЫПТАСУЫ ЖӘНЕ ТАРИХИ ДАМУЫ

1-тарау. Философия, оның ғылымдар жуйесіндегі орны, қоғамдық рөлі

2-тарау. Философияның тарихи типтері

3-тарау. XX ғасыр философиясы
1. Классиктік емес неміс философиясы
2. Қазіргі Батыстық философия
3. Маркстік философияны Лениннің дамытуы

4-тарау. Қазақтың қоғамдық ой-пікірі
1. Қазақ халқының дүниетанымы
2. VIII—XII ғасырлардағы Орта Азия, Оңтүстік Қазақстан, Таяу Шығыс аймақтарындағы жаңа өрлеу немесе мұсылмандық ренессанс
3. XIX ғасырдағы қазақ ағартушыларының дүниеге көзқарасы
4. XX ғасыр басындағы қоғамдық-саяси ой-пікір

// бөлім. ФИЛОСОФИЯНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ МЕТОДОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

1-тарау. Болмыс
1. Болмыс ұғымының тарихи сипаттамасы және философиялық мәні
2. Болмыстың негізгі түрлері

2-тарау. Материя
1. Материя ұғымының философиялық мәні
2. Материяның өмір сүру тәсілдері мен формалары

3-тарау. Сана
1. Сана — адам миының функциясы. Сана проблемасының философияда қойылысы
2. Сана — объективті дүниенің бейнесі
3. Бейнелеу түрлерінің эволюциясы
4. Сана-сезім (өзіндік сана)
5. Сана және тіл
6. Қоғамдық сана — қоғамдық болмыстың бейнесі
7. Қоғамдық сананың формалары

4-тарау. Даму
1. Дамудың философиялық теориясы
2. Қарама-қарсылықтың бірлігі мен күрес заңы
3. Мөлшерлік және сапалық өзгерістердің өзара ауысу заңы
4. Терістеуді терістеу заңы

5-тарау. Диалектиканың негізгі категориялары
1. Жекеше, өзгеше және жалпы
2. Себеп пен салдар
3. Мүмкіндік пен шындық
4. Қажеттілік пен кездейсоқтық
5. Мазмұн және түр
6. Мән және құбылыс

6-тарау. Таным
1. Дүниені танып-білудің мәні
2. Таным процесінің диалектикасы
3. Ақиқат теориясы
4. Ғылыми танымның әдістері мен түрлері

7-тарау. Адам
1. Философия тарихындағы адам проблемасы
2. Адам тіршілігінің табиғи-биологиялық алғышарты. Адамның әлеуметтік мәні
3. Адамның әлеуметтік және ұлттық тұрпаты
4. Адам бойындағы табиғи (биологиялық) және қоғамдық (әлеуметтік) сипаттың үйлесімдігі. Ғылыми-техникалық революция және адам

/// бөлім ҚАЗІРГІ ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР

1-тарау. Табиғат
1. Табиғат пен қоғамның бірлігі мен байланысы
2. Географиялық орта
3. Биосфера, ноосфера және экология мәселелері
4. Халық санының өсуі

2-тарау. Қоғам
1. Қоғамды зерттеудің методологиялық негізі
2. Қоғамдық формациялардың сыр-сипаты
3. Қоғамның тарихи тұрпаты
4. Қоғамның қозғаушы күштері

3-тарау. Прогресс
1. Прогресс идеясының қалыптасуы
2. Қоғамдық прогрестің алғышарттары
3. Қоғамдық прогрестің тарихи типтері
4. Дүниежүзілік тарихи дамудың бірлігі мен өзгешеліктері

4-тарау. Ғылым
1. Ғылымның мәні мен ерекшеліктері
2. Ғылыми танымның логикасы мен методологиясы
3. Ғылым және ғылыми көзқарас
4. Ғылым және ғалым этикасының сипаты

5-тарау. Мәдениет
1. Мәдениет — адам дамуының өлшемі
2. Мәдениет және өркениеттілік
3. Мәдениет және қоғам

6-тарау. Болашақ
1. Көз жетер болашақ және алыстағы көкжиек
2. Ғылыми-техникалық революция және болашақ проблемалары
3. Адам және адамзат ауқымды проблемалар алдында. Жаңаша ойлау

ҚОРЫТЫНДЫ


Метки:

Комментарии закрыты.