Главная > Экономика

Халықаралық экономикалық қатынастар. Байгісиев М. Алматы – Санат, 1998 – 192 бет.

МАЗМҰНЫ
Кіріспе…………………………………… 4
I т а р а у. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚ ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР
§ 1. Халықаралық экономикалық қатынастардың мәні және құрылымы………. 7
§ 2. Дүниежүзілік шаруашылықтың даму кезеңдері…… 8
§ 3. Қазақстан экономикасы және „ашық экономика» принциптері ……….. 10
§ 4. Халықаралық экономикалық қатынастардың мәні және ерекшеліктері …………… 15
§ 5. Қазақстанды дүниежүзілік шаруашылыққа интеграциялау (үйлестіру) бағыттары …. 17
II т а р а у. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЕҢБЕК БӨЛІНІСІ
§ 1. Халықаралық еңбек бөлінісінің мәні және нысандары ………………….. 20
§ 2. Халықаралық еңбек бөлінісінің дамуына әсер етуші факторлар………………. 22
§ 3. Халықаралық еңбек бөлінісі дамуының негізгі бағыттары ………………. 23
§ 4. Қазақстанның халықаралық еңбек бөлінісіндегі рөлі мен орны………………. 25

III тарау. ҚАЗІРГІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА
§ 1. Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесіндегі халықаралық сауда ………… 27
§ 2. Дүниежүзілік сауданың құрылымы…………… 30
§ 3. Тарифтер мен сауда жөніндегі бас келісім. Бүкіл дүниежүзілік сауда ұйымы ……….. 33
§ 4. Қазақстанның халықаралық саудадағы орны және
рөлі………………………………… 36
IV т а р а у. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КАПИТАЛДАР ҚОЗҒАЛЫСЫ
§ 1. Капиталды шетке шығару — халықаралық экономикалық қатынастардың жетекші нысаны………….. 39
§ 2. Капиталды шетке шығарудың себептері………… 40
§ 3. Капиталды шетке шығарудың қазіргі кездегі ерекшеліктері……………. 43
§ 4. Шетелдік инвестицияларды тартудың Қазақстан экономикасы үшін маңызы………… 48
V тарау. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ САУДА ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҚАТЫНАСТАРДЫ РЕТГЕУШІ ҚҰРАЛДАР
§ 1. Кеден бажы…………………………… 53
§ 2. Кеден тарифтері және ұлттық өнеркәсіпті қорғау …. 56
§ 3. Мемлекеттік протекционизм және экономикалық қауіпсіздік……………. 59
VI тарay. EPKIH ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАР
§ 1. Еркін экономикалық аймақтар және оларды құрудың себептері….. 64
§ 2. Еркін экономикалық аймақтардың турлері ……… 66
§ 3. Әр түрлі елдердегі еркін экономикалық аймақтар
қызметінің ерекшеліктері …………………. 70
§ 4. Қазақстандағы еркін экономикалық аймақтар……. 73
VII т а р а у. ЖҰМЫСШЫ КҮШІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
АУЫСУЫ (МИГРАЦИЯСЫ)
§ 1. Жұмысшы күшінің халықаралық ауысуының себептері ……………… 76
§ 2. Қазіргі кездегі жұмысшы күшін тарту орталықтары . . 81
VIII т а р а у. ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚТАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БІРЛЕСТІКТЕР (КОРПОРАЦИЯЛАР)
§ 1. Трансұлттық, корпорациялар және олардын, пайда болу себептері………………………… 83
§ 2. Трансұлттық корпорациялар қызметінің ерекшеліктері………………………………… 85
§ 3. Трансұлттық корпорациялардың халықаралық экономикалық қатынастардағы рөлі.. 88
§ 4. Қазақстан және халықаралық компаниялар……… 91
IX т а р а у. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ ДАМУШЫ ЕЛДЕР
§ 1. Дамушы елдердің негізгі әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктері ………. 93
§ 2. Халықаралық тауар айырбасындағы дамушы елдердің орны мен рөлі…………………… 96
§ 3. Дамушы елдердің экономикасындағы шетелдік капитал…………………. 99
§ 4. Қазақстанның дамушы елдермен экономикалық қатынастарының болашағы…………102
X т а р а у. „ЖАҢА ИНДУСТРИАЛДЫ ЕЛДЕРДІҢ» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ
§ 1. „Жаңа индустриалды елдердің» экономикалық сипаты ………………………………….105
§ 2. „Жаңа индустриалды елдердің» экономикалық үлгісінің негізгі ерекшеліктері……………….109
§ 3. Халықаралық еңбек бөлінісі жүйесіндегі „жаңа индустриалды елдердің» орны мен рөлі ………………………….114
XI тарау. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ВАЛЮТА-ҚАРЖЫ ЖӘНЕ HECИE ҚАТЫНАСТАРЫ
§ 1. Халықаралық валюта жүйесінің мәні және құрылымы 118
§ 2. Халықаралық валюта жүйесінің даму кезеңдері……120
§ 3. Халықаралық резервтегі валюта бірліктері ………122
§ 4. Еуропалық валюта жүйесі ………………….125
§ 5. Халықаралық валюта және қаржы-несие рыноктары . . 128
§ 6. Халықаралық валюта-қаржы және несие қатынастары жүйесіндегі Қазақстанның орны…….133
XII тарау. ТӨЛЕМ БАЛАНСЫ — ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ШАРУАШЫЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАРЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫ КӨРСЕТКІШІ
§ 1. Төлем балансы. Оның баптарының сипаттамалары . . .137
§ 2. Төлем баланстарының түрлері……………….142
XIII т а р а у. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯ
§ 1. Экономикалық интеграцияның негіздері және кезеңдері……………148
§ 2. Батыс Еуропа елдері экономикалық интеграциясының ерекшеліктері………149
§ 3. Аймақтық экономикалық интеграцияның негізгі кескіндері ……153
§ 4. Қазақстан және аймақтық интеграциялық топтар . . . .159
XIV т а р а у. ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҰЙЫМДАР
МЕН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚТАР
§ 1. Халықаралық ұйымдардың тарихы және түсінігі…..164
§ 2. Халықаралық ұйымдардың қызметтері және жіктелуі……………168
§ 3. Халықаралық экономикалық ұйымдар және олардың Қазақстандағы қызметі ……….171
БҰҰ-ның маманданған мекемелері…………….175
Халықаралық қаржы ұйымдары ……………..177
МАГАТЭ және басқа да халықаралық энергетикалық ұйымдар …………178
Көлік және телекоммуникация жөніндегі халықаралық ұйымдар ……………179
Халықаралық жол қатынасы ұйымы (МОДД) …….180
§ 4. Экономикалық одақтар ……………………182
Орталық Азия Экономикалық кеңістігі …………185
Кедендік Одақ………………………….186


Метки:

Комментарии закрыты.