Экология


Мұнай газ саласындағы газды утилизациялау процесін автоматтандыру


Радиация және олардың түрлері


Балхаш


Байқоңыр экологиясы


Cтратегиялық экологиялық бағалау


Тіршілік ету ортасы мен экологиялық факторлар.


Қазақстанда қалыптасқан экологиялық жағдайлар


Астана қаласының атмосфералық жағдайына экологиялық сипаттама


Қорғалжын қорығының қазіргі экологиялық жағдайы


АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ АТМОСФЕРАЛЫҚ АУАСЫНЫҢ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНАЛЫҚ ТАЗАРУЫНЫҢ ТҰРҒЫЛАРЫ


ТАБИҒАТ РЕСУРСТАРЫН ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘНІ


CУДЫҢ ОРТАСЫНЫҢ САПАСЫН БАҚЫЛАУ ӘДІСТЕРІ МЕН АППАРАТТАРЫ


ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАУ


ҚОРШАҒАН ОРТА САПАСЫН БАҚЫЛАУ ТҮРЛЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ


Қазақстан Республикасында қатты тұрмыстық тастандыларын атмосфералық ауаға әсері


Топырақтың сапасын бақылау әдістері мен аспектілері


Қазақстанда экологиялық аудитті жүргізудің ерекшеліктері


АТЫРАУ ӨҢІРІ АУАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ


Нормативтік көрсеткіштерде бекітілген құжаттар. Негізгі конвенциялар және хаттамалар


АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ АТМОСФЕРАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ


Экология, экология мәселесі


Алматы экологиясы


Экологиялық мәдениетін қалыптастыру


ТЕХНОГЕНДІК АПАТТАРДЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ӘСЕРІ ЖӘНЕ ҚАУІПТІЛІГІ


Автомобильдік көліктің Көкшетау қаласының атмосферасына және адам денсаулығына тигізетін әсері


Өнімнің сапасын көтеруде инновация, маркетинг жүйелерін жетілдіру жолдары


Қызметкерлерге (қызмет көрсетуші персоналдарға) қойылатын талаптар


Қазақтар Халықтар Достастығы Университетінің кадрлық саясатын бағалау және қызметкерлердің ағымдылық деңгейін


Қазақстан Республикасындағы басқарудың билік түрлеріминистрліктер, агенттіктер құрылымы және қызметтері


Страница 1 из 441234567Последняя »